Cute bunny | Shownu enamel pin

4.00 - 6.50
  • Cute bunny | Shownu enamel pin
  • Cute bunny | Shownu enamel pin
  • Cute bunny | Shownu enamel pin

Hard enamel pin based in the member of Monsta X, Shownu. Gold metal and 35 mm.